Biografie

De Dalai Lama, Tenzin Gyatso, is de geestelijk leider van het Tibetaanse volk. Op tweejarige leeftijd werd hij erkend als de incarnatie van de 13de Dalai Lama, Thubten Gyatso. Zijn kloosteronderwijs ving aan toen hij zes jaar oud was. Na de Chinese invasie van Tibet in 1949 werd de jonge Dalai Lama verzocht om de volledige politieke macht op zich te nemen.

Het brute neerslaan door Chinese troepen van de Tibetaanse nationale opstand in Lhasa in 1959 dwong de Dalai Lama om in ballingschap naar India te vluchten. Sindsdien leeft hij in Dharamsala in het noorden van India, waar nu de Tibetaanse Regering in Ballingschap zetelt.

Vrede en dialoog
Vanuit Dharamsala is hij onvermoeibaar blijven werken om een duurzame oplossing voor Tibet te vinden, middels oproepen aan de Verenigde Naties, aan staatshoofden en aan regeringen wereldwijd. Velen hiervan hebben het Chinese leiderschap met klem verzocht om in dialoog te treden met de Dalai Lama, als leider van het Tibetaanse volk. In 1987 stelde de Dalai Lama het Vijf-Punten-Vredesplan voor Tibet op, als eerste stap naar een vreedzame oplossing voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet.

Sinds 2002 hebben er acht gespreksrondes tussen vertegenwoordigers van de Dalai Lama en de Chinese autoriteiten plaatsgevonden, echter met bijzonder weinig resultaat. De Dalai Lama bepleit een Middenweg-benadering om een waarachtige autonomie binnen China voor het Tibetaanse volk te bereiken.

De Dalai Lama heeft consistent het beleid van geweldloosheid bepleit tijdens zijn strijd voor Tibet. In erkenning voor zijn werk voor vrede en geweldloosheid werd aan de Dalai Lama in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. En in oktober 2007, ontving hij de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten, de Gold Medal van het Congres, in erkenning voor zijn inzet voor de mensenrechten.

Spritueel leider
Op 75-jarige leeftijd, maakte de Dalai Lama bekend zijn politiek leiderschap over te dragen aan een democratisch gekozen leider. Hij wordt gerespecteerd als waarlijk geestelijk leider, wiens warmte, medeleven en wijsheid de harten van ieder die hij ontmoet beroert, en als een woordvoerder voor een medelevende en vreedzame oplossing voor menselijk conflict.

De Dalai Lama is een groot voorstander van interreligieuze dialoog en begrip. Hij heeft onvermoeibaar gewerkt om harmonie tussen de verschillende Tibetaanse boeddhistische scholen (Gelugpa, Nyingma, Kagyu en Sakya) tot stand te brengen, evenals met de traditionele Bon-religie van Tibet.

Minder bekend is de intense persoonlijke interesse van de Dalai Lama in wetenschap; hij heeft gezegd dat als hij geen monnik was, hij een ingenieur had willen zijn. Hij heeft een sterke interesse in leren over de nieuwste ontwikkelingen in de (neuro)-wetenschap.

De Dalai Lama heeft Nederland de laatste twintig jaar regelmatig bezocht. Hij was in Nederland in 1986, 1990, 1994, 1999, 2009 en 2014. In 1994 werd hem in Middelburg de Four Freedom’s Award van het Roosevelt Instituut toegekend.