Programma International Campaign for Tibet

International Campaign for Tibet (ICT) is buitengewoon verheugd dat de Dalai Lama heeft toegezegd om tijdens zijn komende bezoek aan Nederland in zijn programma ruimte te maken ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van ICT dit jaar.

Al 30 jaar zet ICT zich in voor het Tibetaanse volk. In de afgelopen jaren hebben we samen met onze 100.000 man sterke achterban wereldwijd veel bereikt met kantoren in Washington, Amsterdam, Berlijn en Brussel.

Opgericht in 1988 in directe reactie op de door China bloedig onderdrukte volksopstand in Lhasa het jaar daarvoor, steunt ICT het Tibetaanse volk en de visie van de Dalai Lama voor een vreedzame oplossing in Tibet. Onze missie is nog even actueel als 30 jaar geleden, namelijk het bevorderen van mensenrechten en democratische vrijheid in Tibet, alsmede het mobiliseren van steun van de internationale gemeenschap voor het Tibetaanse volk.

ICT Amsterdamweb

 Belangrijk onderdeel in het werk van ICT is te zorgen dat Tibetanen in Tibet hun eeuwenoude traditionele religie en cultuur van vrede en mededogen kunnen uitoefenen zonder vrees voor bestraffing of vervolging onder de Chinese bezetting. Ondanks de immense druk en propaganda van China, is ICT succesvol in het op de agenda houden van Tibet bij Westerse regeringen en geeft het door zijn publieke campagnes het Tibetaanse volk een stem. 

In een exclusieve videoboodschap spreekt de Dalai Lama zijn diepe waardering uit voor ICT’s 30 jaar oprechte inzet voor het Tibetaanse volk. Bekijk deze bijzondere video op onze website via: savetibet.nl/videodalailama

Programma zondag 16 september
Zondagochtend 16 september zal de publieke lezing worden voorafgegaan door een persoonlijk gesprek tussen de Dalai Lama en Richard Gere, acteur en voorzitter van International Campaign for Tibet. Hierin zullen zij met elkaar van gedachten wisselen over de Dalai Lama’s persoonlijke ervaringen, zijn visie en toewijding aan Tibet en het Tibetaanse volk, alsook de universele verantwoordelijkheden die hij deelt met de rest van de mensheid. Daarnaast zal Tsering Jampa, directeur van ICT Europe kort terugblikken op ICT’s mijlpalen en successen voor Tibet over de afgelopen 30 jaar.

Een kernwaarde van de Dalai Lama is de diepe innerlijke overtuiging dat mensenrechten voor iedereen moeten gelden. Samen met iedereen die het Tibetaanse volk een warm hart toedraagt, wil ICT deze kernwaarde een realiteit te maken in Tibet en zich blijven inzetten voor het Tibetaanse volk, nu en ook in de toekomst!

Steun de Dalai Lama en het Tibetaanse volk in hun geweldloze strijd voor vrijheid en mensenrechten in Tibet. Steun ICT.

Tibetan cultureweb